Geen categorieën toegewezen

Aanmelding

Waarom en wanneer komen gezinnen bij Jeugdbescherming?

Wanneer het kinderen ontbreekt aan een context met gezag, structuur en/of geborgenheid, of een kind heeft thuis te maken met fysiek, seksueel en/of verbaal geweld, of zelf onveiligheid veroorzaakt, is de inzet van Jeugdbescherming nodig om de kindveiligheid te herstellen. Vaak gaat het om problemen die al meerdere generaties voorkomen. Jeugdbescherming helpt kinderen van 0 tot 18 jaar, maar de inzet kan soms worden voortgezet tot 23 jaar.

Wanneer een kind bij Jeugdbescherming wordt aangemeld, zorgen wij er voor dat de actuele veiligheid van het kind dezelfde dag nog wordt beoordeeld én jij als gezinsmanager neemt dezelfde dag nog maatregelen om de actuele onveiligheid weg te nemen.

Wanneer dit niet mogelijk is omdat je als medewerker ernstig bedreigd wordt, een maatregel is ingezet en alle mogelijkheden zijn uitgeput, kan het Landelijk Expertise Centrum (LET) tijdelijk worden ingezet.

Hoe komen de gezinnen binnen?

Gezinnen kunnen zich niet zelf aanmelden bij Jeugdbescherming. De aanmelding/overdracht van een gezin waarvan de jeugdigen onveilig zijn, kan komen vanuit een van de volgende verwijzers:

NB! *De Raad voor de Kinderbescherming is alleen geldige aanmelder voor preventieve jeugdbescherming in de regio Amsterdam-Amstelland en Haarlemmermeer. Dit geldt alleen als de aanmelding het verzoek bevat aan Jeugdbescherming om alvast in het preventieve kader te starten terwijl de Raad een beschermingsonderzoek doet.

Terugkerende gezinnen worden weer gekoppeld aan jou, als jij de laatste bent geweest die het gezin heeft begeleid. Binnen 6 maanden met dezelfde of meer kinderen wordt het oude dossier heropend. Na 6 maanden terugkeer wordt er een nieuw gezinsdossier aangemaakt. Jeugdbescherming kan pas formeel starten met een gezin zodra er sprake is van een beschikking. Hoe deze beschikking heet, is in elke gemeente anders: denk aan een aanmeldformulier van Veilig Thuis of een opschaalbrief van een wijkteam, of een beschikking vanuit justitie.

Wat voor stappen worden er gezet na een aanmelding?

De aanmeldingen komen binnen via de aanmeldbox van de desbetreffende regio en/of de Bureaudienst. Buiten kantoortijden is de bereikbaarheidsdienst te bereiken. Nieuwe gezinnen worden op basis van postcode gekoppeld aan een basisteam.

Je beoordeelt de nieuwe instroom op volledigheid en of het bij ons thuishoort. Let op: je bespreekt de aanmelding met jouw teammanager als je twijfelt over de aanmelding. Vanwege grote wachtlijsten heeft Jeugdbescherming Amsterdam een centraal instroomteam. Dit instroomteam zorgt dat er zicht is vanuit de organisatie op de actuele veiligheid van de wachtende gezinnen en dat deze gezinnen overal op dezelfde wijze worden behandeld.

Als het gezin bij ons past, meld je het gezin aan via de Topdesk plug-in (rode envelopje) (op naam van het betreffende team) en mail je de aanmelding gelijktijdig door naar het instroomteam, via het mailadres van het 'Centraal Instroomteam', aanmelding.instroom@jeugdbescherming.nl. Let op, dit is alleen voor intern gebruik. Het instroomteam zet het gezin later op hun naam.

THV (tijdelijk huisverbod) gezinnen, Vovo's en Votsen met uithuisplaatsing gaan niet naar het centrale instroomteam en worden direct binnen het team/regio opgepakt. Dit geldt ook voor gezinnen die binnen een half jaar na afsluiten weer terugkeren. Telefonisch is het centrale instroomteam te bereiken via het Klant Contact Centrum: 020 4878222 (vragen naar BD Centraal Instroom Team). Let op, dit is alleen voor intern gebruik.

Algemene afspraak bij aanmelding nieuwe gezinnen:

Je zorgt vanuit Jeugdbescherming dat er bij het nieuwe gezin een "warme" overdracht plaatsvindt met de desbetreffende aanmelder (Veilig Thuis, Wijkteams).

  • In ieder geval zorg je dat binnen 3 dagen na aanmelding een warme overdracht met het gezin en de aanmelder plaatsvindt. Bij een maatregel maak je na de rechtszitting een eerste afspraak met ouders en kinderen. Deze vindt ook binnen 3 dagen plaats. Indien de kinderen niet aanwezig kunnen zijn bij de eerste afspraak met het gezin, zorg je ervoor dat je de kinderen binnen 5 werkdagen na de aanmelding ziet.
  • Als de aanmelder niet beschikbaar is voor een warme overdracht, escaleer je dit direct binnen onze organisatie.
  • Weet goed in welk kader je werkt binnen het gezin (preventief of met een maatregel). Je neemt - conform de privacyregels - contact op met scholen en andere bronnen, waaronder het netwerk.


Indien de Raad voor de Kinderbescherming en/of een andere Gecertificeerde Instelling om een bereidverklaring voogdij (voor bijvoorbeeld het aanvaarden van een voogdijmaatregel) verzoekt, bespreek dit dan eerst in je team. Vervolgens kan je de bereidverklaring opvragen en laten verzenden door het Centraal Secretariaat middels de TopDesk plug-in (rode envelopje).

Als er een nieuw gezin is waarbij de Raad voor de Kinderbescherming een maatregel verzoekt, dan krijgt Jeugdbescherming dit als vooraanmelding binnen via WIJZ. Daar zal de aanmeldbox van op de hoogte worden gesteld per mail. Tot de zitting is er nog geen officiële opdracht. Na de zitting (uitnodiging volgt middels Centraal Secretariaat) is het belangrijk dat we binnen 1 werkdag de beslissing van de rechtbank doorgeven via de Topdesk plug-in (civiel) middels het formulier 'beslissingen rechtbank civiel'. Ook als het verzoek is afgewezen moet de beslissing doorgegeven worden.


Bijlagen

Discussions