Geen categorieën toegewezen

Check - plan - do

Wanneer werk je volgens Check - Plan - Do?

Jeugdbescherming regio Amsterdam is een lerende organisatie. Daarom werken we continu vanuit de Check - Plan - Do cyclus. Als er vernieuwingen, nieuwe richtlijnen of afspraken nodig zijn die een relatie hebben met de bedoeling van Jeugdbescherming, dan organiseren we die altijd in de check-plan-do cyclus. Hoe groot of klein deze verandering ook is.

CPD cyclus.jpg

Hoe werk je volgens Check-Plan-Do?

Je doet dit in drie stappen:

  • In Check onderzoek je waarom de bestaande werkwijze waarde toevoegt aan de bedoeling: ieder kind veilig. Dit doe je door de eventuele barrières weg te nemen. Dit kunnen barrières in het huidige systeem van werken zijn óf nieuwe barrières die ontstaan door verandering van werkwijzen die ontstaan doordat er bijvoorbeeld nieuwe wetten of regels bijkomen. Daarom is er voor elke substantiële verandering van de werkwijze een pilot in een of twee basisteams noodzakelijk.
  • In Plan ontwerp je op basis van de informatie en analyse vanuit Check een zo eenvoudig mogelijke en zo goed mogelijke werkwijze, waarmee je experimenteert (zo nodig in een pilot) om het systeem perfect te maken.
  • In Do maken we het verbeterde systeem tot een routine (normaal maken) die bijvoorbeeld optimaal wordt ondersteund met ICT.

Wat levert het werken volgens Check-Plan-Do op?

Bij de Check-Plan-Do cyclus wordt een bottom-up benadering gehanteerd, waarbij medewerkers zelf het Check-onderzoek uitvoeren binnen de algemene richting die de organisatie top down heeft aangegeven. Zo zien en ontdekken wij door eigen ervaring waar prestaties tekort schieten. Hierdoor ontstaat de intrinsieke drang om het op te lossen.

Bijlagen

Discussions