Geen categorieën toegewezen

Definitie gezin

Inhoud

Gezin

Het gezin bestaat uit minimaal één kind en één opvoeder. Onder gezin verstaan we alle kinderen (ongeacht leeftijd) en alle personen die een opvoedersrol (zouden moeten) innemen. Dat kunnen andere personen dan de ouders zijn (met of zonder gezag).

Bijlagen

Discussions