Geen categorieën toegewezen

Eigen veiligheid

Wanneer werk ik veilig?

 1. Je probeert altijd te voorkomen dat je in onveilige werksituaties terecht komt.
 2. Je bent bekend met ons incidentenbeleid.
 3. Je hebt kennis van het soort incidenten waarmee je in ons werk te maken kunt krijgen.
 4. Je neemt elk incident, waarmee jij en jouw collega's in het werk te maken kunnen krijgen, serieus.
 5. Bij incidenten zorg je dat je de stappen neemt, zoals deze in onze organisatie afgesproken zijn en op deze pagina zijn aangegeven.
 6. Als jij je houdt aan deze afspraken, dan is de kans minimaal dat je alleen komt te staan in onveilige situaties.

Hoe werk ik veilig?

Hoe voorkom ik dat ik in onveilige situaties terecht kom?

Blijf je bewust van risico's waar we in ons werk mee te maken hebben. Denk aan risicogesprekken, aan onveiligheid via sociale media, en ook jouw fysieke veiligheid enz. Jouw 'niet-pluis gevoel' is jouw beste raadgever die je niet moet negeren. We hebben hier met elkaar een aantal concrete afspraken over gemaakt. Namelijk:

 • bij een 'niet-pluis gevoel' bespreek je dit in jouw team voordat je overgaat tot handelen. Met het team (jouw teammanager is hierbij aanwezig) maak je een plan waarin jij bepaalt met elkaar hoe jij en jouw collega's de risico's ondervangen.
 • Bij alle gesprekken die je gaat voeren, maak je vooraf een afweging of er risico's zijn. Als je een risicogesprek verwacht, bespreek je in het team hoe je het gesprek wil gaan doen. In het plan voor risicogesprekken en het schema risicogesprekken staan drie mogelijkheden omschreven hoe je deze afspraken dient te organiseren. Daarin zijn o.a. de voorwaarden opgesteld, dat je dit tussen 9.00 uur en 16.00 uur doet en er altijd een collega bij aanwezig is.
 • Leg bij de start van de begeleiding van gezinnen contact met de buurtregisseurs/wijkagenten in de regio waarin je werkt. Zij kennen mogelijk de gezinnen al en weten of sprake kan zijn van veiligheidsrisico's en zij kunnen jou daarover informeren. (NB! De politie kan informatie delen met de Gecertificeerde Instellingen (GI's). Dit staat beschreven in de factsheet Politie Informatie).
 • Indien de veiligheid niet geregeld kan worden, kan overwogen worden of een gezin overgedragen wordt aan het Landelijk Expertise Team (LET). Dit kun je op de escalatietafel bespreken.
 • Bij een gevoel van onveiligheid (in een gesprek, online, fysiek, etc.), waarschuw de betrokkene(n) dat je het contact stopzet en handel daar ook naar. Als de onveiligheid blijft bestaan, meld je dit bij jouw teammanager. Dan is er sprake van een incident.

Hoe raak ik bekend met het incidentenbeleid?

 • Je krijgt een toelichting van de preventiemedewerker over veilig kunnen werken. Je kunt altijd terecht met vragen over dit incidentenbeleid bij de preventiemedewerker, via het meldpunt.
 • Het incidentenbeleid is onderdeel van het inwerkprogramma. Je wordt geacht het te lezen.
 • Je wordt in jouw team ingewerkt, jouw collega's hebben de taak om jou op eigen veiligheid in te werken.
 • Als je het incidentenbeleid niet in jouw inwerkperiode hebt gelezen, lees het dan alsnog.
 • Heb je geen introductie gehad van de preventiemedewerker, of is het onvoldoende aan bod gekomen in het inwerkprogramma, kaart dit dan aan bij jouw leidinggevende. Misschien geldt dit voor meer collega's in jouw team.
Hoe kan ik weten dat ik met een incident geconfronteerd wordt?

Er zijn verschillende soorten incidenten die op verschillende manieren impact kunnen hebben voor je gezinnen, maar dus ook voor jou als medewerker. We hebben hiervoor factsheets opgesteld met de stappen die je moet nemen om met het incident om te gaan:

 1. Vermissing
 2. Incident
 3. Calamiteit
 4. Grensoverschrijdend gedrag
 5. Incidenten social media
 6. Traumahulp

NB! In al deze categorieën geldt: meld elk incident bij jouw leidinggevende! Stel dit niet uit. Ga niet op eigen houtje te werk.

Hoe neem ik incidenten serieus?
 • Incidenten serieus nemen kan alleen als je elke keer weer handelt wanneer een incident zich voordoet.
 • Voorkom normvervaging: dat je bepaalde incidenten 'gewoon' gaat vinden. Hoe meer dit gebeurt, hoe moeilijker het wordt voor jouw leidinggevende en jouw collega's in de organisatie om jouw veiligheid op de juiste manier te beschermen. Helaas komt agressie voor in ons werk, maar hoort NIET bij ons werk!
 • Verder is ons uitgangspunt bij onveiligheid door toedoen van cliënten of betrokkenen, dat we altijd aangifte doen, vanuit ons "zero-tolerance beleid". Wij accepteren geen agressie en geweld. Aangifte wordt altijd gedaan door de teammanager. Die doet namens de organisatie aangifte op domicilie-adres (om te voorkomen dat jouw persoonlijke gegevens via de aangifte bij de verdachte bekend worden gemaakt). Jij gaat als getuige mee. Belangrijk is, dat jij daarin jouw eigen verhaal en beleving kunt en mag overbrengen.
 • Omdat wij in een publieke organisatie werken moet bij de aangifte vermeld worden dat het gaat om Veilige Publieke Taak (VPT). Voor bescherming van medewerkers in de publieke sector worden bijvoorbeeld prioriteiten gesteld bij het doen van aangifte en hogere straffen geëist.
Jouw belangrijkste stap: aarzel niet en meld het altijd meteen bij je teammanager!

De allerbelangrijkste regel die we hanteren: een incident los je nooit in je eentje op. Je deelt elk incident direct met jouw teammanager. Die weet wat er vervolgens moet gebeuren, maar kan alleen verantwoordelijkheid dragen voor jouw veiligheid als hij of zij op de hoogte is. Is jouw teammanager niet beschikbaar, neem dan contact op met een vervangende teammanager.

Wat levert veilig te werk gaan op?

Deze stappen maken dat we daadwerkelijk samen kunnen werken aan de veiligheid in ons werk. Dat moet en kan steeds beter. Eigen veiligheid is een absolute voorwaarde en eis die jij jezelf en jouw professionele omgeving moet stellen om te kunnen werken aan: "ieder kind blijvend veilig."

Bijlagen

Discussions