Geen categorieën toegewezen

Klantbelofte

Wanneer heb ik te maken met onze klantbelofte?

Jeugdbescherming beïnvloedt het leven van kinderen die bij ons zijn aangemeld en onveilig opgroeien. De begeleiding van Jeugdbescherming richt zich op het wegnemen van de oorzaken van de onveiligheid. Je zorgt voor een leefsituatie waarbinnen kinderen veilig kunnen opgroeien. Jouw focus ligt altijd op de kinderen. Het kan voorkomen, dat kinderen vinden dat ze goed geholpen zijn, terwijl hun ouders daar een andere mening over hebben. Dan nog is jouw doel bereikt. Jouw doel is immers: ieder kind blijvend veilig. Onze klantbelofte staat op de websiteen beschrijft wat gezinnen van ons mogen verwachten.

Hoe werk ik aan de klantbelofte?

Eén gezinsmanager

Dit doen wij door met een gezinsmanager het gezin te begeleiden. De gezinsmanager onderzoekt hoe het komt dat het kind onveilig opgroeit. Vervolgens zorgt de gezinsmanager dat de juiste hulp ingezet wordt om samen met het gezin een veilige leefsituatie te creëren. Dit kan voor het kind zelf zijn, maar ook voor zijn ouders of broers en zussen. Het kan gaan om allerlei verschillende soorten hulp, van professionele organisaties of hulp van het netwerk van het gezin. Als de hulp eenmaal ingezet is, houdt de gezinsmanager in de gaten of alles goed loopt. In geval van problemen onderneemt de gezinsmanager actie, bijvoorbeeld door met alle hulpverleners, de ouders en de kinderen de knelpunten te bespreken en te zoeken naar oplossingen. Zo'n begeleidingstraject van Jeugdbescherming duurt zo lang als nodig, gemiddeld anderhalf jaar. In de laatste weken van de begeleiding maken het gezin en de gezinsmanager samen afspraken voor de toekomst. Daarna wordt de begeleiding overgedragen aan het netwerk van het gezin, een gemeente of een hulporganisatie.

Via gemeente

Kinderen en gezinnen komen bij Jeugdbescherming terecht via de gemeente. Wij werken nauw met gemeenten samen, om ervoor te kunnen zorgen dat alle kinderen in een onveilige leefsituatie daadwerkelijk met hun gezin bij ons terecht komen. Ook voeren we netwerkoverleg met andere organisaties, zodat ons netwerk weet welke kinderen/gezinnen wij (kunnen) begeleiden en wij weten wat netwerkpartners voor kinderen kunnen bieden.

Vrijwillige basis of met een maatregel

Jeugdbescherming begeleidt bij voorkeur gezinnen op vrijwillige basis. Soms is er een jeugdbeschermingsmaatregel nodig (bijvoorbeeld een voogdijmaatregel of een ondertoezichtstelling), of een jeugdreclasseringsmaatregel. Alle gezinnen waarin de kinderen onveilig opgroeien kunnen bij ons aangemeld worden en door ons begeleid worden, zowel vrijwillig als met een maatregel.

Blijvend en samen

Jeugdbescherming wil niet alleen nu zorgen voor een veilige leefsituatie voor kinderen in de knel, maar wil dat ook in de toekomst: ieder kind blijvend veilig. Wij zorgen voor de basis, maar er is (meestal) meer nodig. Wij nemen een half jaar en een jaar na het afronden van de begeleiding nog een keer contact op met gezinnen om te vragen hoe het gaat. Ook onderzoeken we of er nog steeds sprake is van een veilige omgeving voor kinderen. Daarna houdt onze invloed op. Daarom werken we zo veel mogelijk samen met de gezinnen zelf en hun netwerk, maar ook met ons eigen netwerk van gemeenten, jeugd- en opvoedhulp, zorgaanbieders, cliëntenraad, etc. Zodat we met elkaar kunnen werken aan: ieder kind veilig!

Wat levert het op?

We kunnen niet beloven dat al onze cliënten tevreden zijn met onze dienstverlening. Dat komt omdat Jeugdbescherming niet alleen 'klanten' heeft die hier vrijwillig in begeleiding komen, maar ook gezinnen die gedwongen met ons te maken krijgen. Dit is niet de enige reden. Onze focus ligt altijd op de kinderen. Het kan voorkomen, dat kinderen vinden dat ze goed geholpen zijn, terwijl hun ouders daar een andere mening over hebben. Dan nog is ons doel bereikt. Ons doel is immers: ieder kind veilig. Cliënttevredenheid is wel een indicatie voor de kwaliteit van onze dienstverlening - tevreden cliënten zijn bijvoorbeeld beter te motiveren. We streven echter geen tevredenheid van al onze cliënten na.

Bijlagen

Discussions