Geen categorieën toegewezen

Kwestiemanagement

Wanneer escaleer je een kwestie?

In jouw werk met de gezinnen kom je allerlei obstakels tegen die jou belemmeren om te werken aan de bedoeling: ieder kind blijvend veilig. Als je zo'n obstakel niet zelf op kunt lossen en/of dit onnodig veel tijd kost, noemen we dit een kwestie. In het dagelijkse werk komen altijd kwesties voor.
Het is in het belang van de veiligheid van de kinderen dat je de kwesties die je in je dagelijks werk tegenkomt, oppakt. Als je een kwestie op jouw niveau niet op kunt lossen dan escaleer jij deze naar je teammanager. We hebben kwesties niet altijd in de gaten. Om van elkaar te leren dat er kwesties zijn en hoe hier mee om te gaan is het onderwerp kwesties een belangrijk agendapunt tijdens het Basisteamoverleg. De teammanagers houden overzicht over alle ingebrachte kwesties.

Voorbeelden van kwesties zijn:

 • de juiste hulpverlening komt niet op gang, omdat de hoofdaannemer de SPIC niet kan of wil uitvoeren of de zorgaanbieder kan niet leveren wat je vraagt;
 • gezin staat op de wachtlijst van een hoofdaannemer/zorgaanbieder;
 • de hulpverlening levert niet wat is afgesproken volgens het plan van aanpak;
 • je loopt aan tegen juridische kaders die jouw werk aan de veiligheid van de kinderen in het gezin in de weg staan;
 • overbodig papierwerk in opdracht van zorgaanbieders, gemeenten of andere netwerkpartners;
 • je krijgt niet de juiste ondersteuning (ICT, advies, sturing, team, methode, administratieve lasten) om jouw werk te doen waardoor je onnodig veel tijd kwijt bent die je niet aan "ieder kind veilig" kunt besteden;
 • te weinig beschikbare gezinsmanagers waardoor gezinnen moeten wachten en kinderen langer onveilig zijn;
 • privacy kwesties die maken dat er vertraging optreedt;
 • en niet te onderschatten: jouw beleefde werkdruk, gezondheid, thuissituatie, of gemoedstoestand kunnen een belangrijke kwestie zijn die je op tijd aankaart.

Hoe escaleer je een kwestie?

Je legt de kwestie voor aan jouw teammanager en/of brengt deze in bij het basisteamoverleg. De teammanager onderzoekt samen met jou en/of jouw basisteam wat de oorzaak is en pullt zo nodig andere deskundigheid. De teammanager gaat daarbij te werk volgens het schema voor escalaties.

Wat is nodig om kwesties goed te escaleren?

 • Dat een kwestie wordt herkend, hierover in gesprek gaan binnen het basisteam is belangrijk.
 • Goede voorbereiding: heb je zelf al gedaan wat in jouw invloedssfeer ligt? Heb je het al besproken met team, gedragsdeskundige, teammanager, meldpunt Servicecentrum, zorgbemiddeling, juristen? Weet wat je vraagt en van wie?
 • Een goede omschrijving wat dit kind/dit gezin in deze specifieke situatie nodig heeft aan zorg. Op te stellen samen met de gedragsdeskundige.
 • Een duidelijke omschrijving welke faciliteiten jij nodig hebt om jouw werk goed te doen.
 • Bijhouden van kwesties op een systematische wijze zodat inzichtelijk wordt hoe deze is opgelost en om er van te kunnen leren. De teammanager is hiervoor verantwoordelijk, deze heeft zicht op alle kwesties die worden ingebracht.
 • Geëscaleerd en dan? Binnen 2 weken dient een kwestie die geëscaleerd is te zijn opgepakt. Is dit niet het geval dan escaleer je samen met jouw teammanager naar het bestuur.

Niet alle kwesties kunnen direct worden opgelost voor dit specifieke gezin (b.v. er zijn op dat moment onvoldoende bedden). Ook dan is het belangrijk om een kwestie aan te dragen zodat er gewerkt kan worden aan een oplossing voor andere gezinnen (door b.v. in gesprek te gaan met de gemeente over inkoop van zorg).

Wat levert het op?

Kwesties die ons werk voor de gezinnen hinderen, kunnen we structureel oplossen als we er voldoende aandacht aan besteden. Als dat lukt, betekent het dat gezinnen er voortaan geen last meer van hebben. De aandacht die we aan kwesties besteden, noemen we kwestiemanagement. Dit is onderdeel van onze manier van werken vanuit de Check Plan Do benadering. Een structurele oplossing kunnen we alleen vinden door de oorzaak of het onderliggende patroon aan te pakken.

Bijlagen

Discussions