Geen categorieën toegewezen

Netwerk

Wat bedoelen we met netwerk?

Met netwerk bedoelen we iedereen om het gezin heen die invloed heeft / kan hebben op de veiligheid van de kinderen. Dit kan familie zijn van het gezin, maar ook vrienden, kennissen, klasgenoten, collega's, sportcoaches, maatschappelijk werker, huisarts etc. Dus alle personen die bij het gezin betrokken zijn (of kunnen worden): informeel en formeel. Ons uitgangspunt is dat je als gezinsmanager het gezin ondersteunt om weer in hun eigen kracht te komen en het netwerk ook benut zodat het gezin zonder Jeugdbescherming verder kan.

Hoe betrek je het netwerk?

Je bespreekt met het gezin wie er belangrijk zijn voor de veiligheid van de kinderen. Je werkt dit 'netwerk' uit in het gezinsplan. Waar mogelijk activeer je het netwerk voor veiligheidsafspraken en in overleg met het gezin nodig je (mensen uit) het netwerk uit bij gezinsgesprekken en /of uitvoerdersoverleggen. In fase 1 maak je een dossieranalyse van de in het verleden geboden hulpverlening. Dit is belangrijk om duidelijk in kaart te brengen wat er in het verleden wel en niet aan hulpverlening heeft gewerkt en hier rekening mee te houden in het gezinsplan.

Waarmee kan je het netwerk inzetten?

Je kan een externe partij vragen om samen het gezin hun netwerk in kaart te brengen en onderdeel te maken van het gezinsplan en het vergroten van de veiligheid van de kinderen, door middel van een zogenaamde familiegroepsconferentie: zoals Eigen Kracht Conferentie of Eigen Plan. In overleg met het gezin vraag je deze aan. Je maakt duidelijk wat de vraag is voor de bijeenkomst en dat hierbij de veiligheid van de kinderen voorop staat. Een beschikking is niet nodig en er kan dus direct worden aangemeld.

Klik voor aanmeldgegevens en formulieren. (Let op! Om dit document te kunnen openen moet je ingelogd zijn op Pleio)

Bijlagen

Discussions