Geen categorieën toegewezen

Uitleg Wiki


Waarom een Wiki?

Als gezinsmanager moet je altijd up-to-date informatie kunnen vinden om jouw werk goed te kunnen doen. De informatie die jij zoekt, moet snel vindbaar zijn, op een toegankelijke en werkbare manier. De informatie helpt om modeltrouw te werken en dezelfde taal te spreken.De Wiki is uitdrukkelijk niet bedoeld als beschrijving van een standaard werkwijze; jouw werk blijft maatwerk en je redeneert altijd vanuit de veiligheid van het kind.

Opzet van de Wiki

De Wiki is zo opgebouwd dat het jou als gezinsmanager helpt om door alle fases van Intensief Systeemgericht Casemanagement, (ISC) te lopen en zo te werken aan 'Ieder kind blijvend veilig'. Voorop staat dat altijd duidelijk is waarom welke stappen gezet worden, welke handelingen daarbij horen en wat dit jou als gezinsmanager oplevert.

  • De Wiki is opgebouwd uit verschillende 'lagen'. Hoe dieper je gaat qua informatielaag, hoe meer de informatie op instructieniveau is. Op deze manier navigeer je altijd via het 'waarom' en het 'wat' naar concrete handelingen. Dit vinden we belangrijk, omdat je zo altijd redeneert vanuit de veiligheid van het kind.
  • Het menu aan de linkerkant bevat de hoofdstukken van de Wiki, hiermee kom je op de pagina's van de eerste laag.
  • Het eerste hoofdstuk beschrijft de kern van ons werk: 'Ieder kind blijvend veilig'.
  • Het tweede hoofdstuk beschrijft hoe gezinnen worden aangemeld bij Jeugdbescherming.
  • Daarna volgen drie hoofdstukken met de drie fases van het werken volgens ISC.
  • Alle informatie is te vinden in de hoofdstukken die de drie fases beschrijven, want je werkt altijd vanuit één van deze fases met het gezin.
  • Iedere fase wordt uitgelegd in drie vaste kopjes: 'wat' je doet, 'hoe' je dit doet en 'waarmee'.
  • Achter elk begrip zit steeds een pagina met meer uitleg. Door hier op te klikken kom je in de tweede informatielaag is opgebouwd uit de kopjes 'wanneer', 'hoe' en 'wat levert het op?'. Informatie ter verdieping is hier ook te vinden.


Wikiredactie

Om de Wiki up to date te houden én om nog openstaande acties op te volgen, gaat de Wiki redactie door met haar werk. De redactie komt in principe iedere maandagmorgen om 9 uur bij elkaar. Mis je nog informatie om je werk goed te doen? Staat iets niet op een logische plek? Is informatie niet juist? Stuur je ideeën en vragen naar de redactie, via wikiredactie@jeugbescherming.nl.

Bijlagen

Discussions