Geen categorieën toegewezen

Principes

Wanneer werk ik volgens de principes?

De principes vormen het kader waarmee we alle activiteiten die we in de organisatie ontplooien spiegelen aan het effect ervan voor de gezinnen en kinderen. De principes gelden voor iedereen bij Jeugdbescherming.

Hoe werk ik volgens de principes?

Bij Jeugdbescherming werken we volgens acht principes. Deze principes zijn:

We werken altijd vanuit deze principes. Hierbinnen passen we als gezinsmanagers de Functional Family Parole (FFP) methodiek toe.

Wat levert het werken volgens de principes op?

De principes maken dat de professionals van Jeugdbescherming deskundig en vaardig zijn, zodat zij effectief invloed kunnen uitoefenen op de gezinnen waarbij de veiligheid van de kinderen in het geding is.

Bijlagen

Discussions